Skip to content

Par Baltics4UA projektu

Kopš Krievijas karu pret Ukrainu sākuma daudzi Ukrainas pilsoņi ir bijuši spiesti pamest savas mājas, lai meklētu patvērumu drošākās vietās. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas datiem, kopš tā laika miljoniem cilvēku ir pametuši savas mājas. Kopš 2022. gada februāra Baltijas valstis ir kļuvušas par drošu patvērumu ukraiņiem. Šī skarbā realitāte motivējusi Baltics4UA projekta partnerus iesaistīties sociālās akcijās grūtībās nonākušo ukraiņu labā.

Ir steidzami jāpaaugstina augstākās izglītības darbinieku prasmes un jāstiprina Baltijas valstu augstskolu kapacitātes palielināšana, reaģējot uz krīzēm. Baltics4UA projekts stimulē inovatīvu izglītības praksi un personāla kvalifikācijas paaugstināšanu Baltijas augstskolās, izmantojot starpkultūru dialogu, iedzīvotāju iesaisti, biznesa un akadēmisko aprindu sadarbību.

Baltics4UA projekts ir par cieņu, cilvēktiesību un solidaritātes vērtību integrāciju Baltijas sabiedrībās.

PROJECT NUMBER- 2022-2-EE01-KA220-HED-000096422

AGREEMENT NUMBER – 2022-KA220HED-05

Baltics4UA mērķis ir veicināt Baltijas universitāšu sociālo atbildību ar pilsoniskās līdzdalības pasākumiem, lai risinātu Ukrainas humanitāro krīzi Baltijā.

Veicināt Baltijas universitāšu kapacitātes palielināšanu un iekļaušanas mehānismus humanitārajās krīzēs

Baltics4UA projekts aicinās Baltijas universitātēm darboties Ukrainas iedzīvotāju labā, iesaistoties tādos virzienos kā zinātne, politika, rūpniecība un sabiedrība. Projekts organizēs dažādas pilsoņu iesaistes akcijas (piemēram, pilsoņiskā zinātne, haktivisms, veidotāju kustība un mākslinieciskie priekšnesumi), pulcējot akadēmisko personālu, studentus, iedzīvotājus, vietējās kopienas un reģionālās un nacionālās ieinteresētās puses Baltijas valstīs, lai uzlabotu starpinstitūciju zināšanu nodošanu un spējas Ukrainas krīzē.

Izstrādāt pārredzamas un ilgtspējīgas darbības kā studiju satura
izstrādi

Baltics4UA projekta mērķis ir ne tikai veidot iekļaujošas augstākās izglītības sistēmas, bet arī inovatīvas un ilgtspējīgas mācīšanās un mācīšanas prakses, kas veicinās personāla un studentu kompetences, lai efektīvi reaģētu uz sabiedrības un humanitārām krīzēm. Baltics4UA partneri līdzdalības akcijas Ukrainas humanitārajai krīzei sociāla nolūkos izvirzīs augstākās izglītības iestāžu krīzes reaģēšanas prakses priekšplānā.