Skip to content

Apie projektą Baltics4UA

Nuo Rusijos agresijos Ukrainoje pradžios daugelis Ukrainos piliečių buvo priversti palikti savo namus ir ieškoti prieglobsčio saugesnėse vietose. Jungtinių Tautų duomenimis, nuo to laiko savo namus paliko milijonai žmonių. Nuo 2022 m. vasario mėn. saugiu prieglobsčiu ukrainiečiams tapo Baltijos šalys. Atšiauri realybė paskatino projekto Baltics4UA partnerius įsitraukti į socialines akcijas, skirtas pagalbos reikalingiems ukrainiečiams.

Reikia skubiai kelti aukštųjų mokyklų darbuotojų kvalifikaciją ir stiprinti Baltijos šalių aukštųjų mokyklų gebėjimą reaguoti į krizes. Projektas Baltics4UA skatina inovatyvią ugdymo praktiką ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą Baltijos šalių aukštosiose mokyklose palaikant tarpkultūrinį dialogą, įtraukiant piliečius, bendradarbiaujant verslui ir akademinei bendruomenei.Projekte Baltics4UA daug dėmesio skiriama žmogaus orumo, žmogaus teisių ir solidarumo vertybių integravimui į Baltijos šalių visuomenę.

PROJECT NUMBER- 2022-2-EE01-KA220-HED-000096422

AGREEMENT NUMBER – 2022-KA220HED-05

Pagrindinis projekto Baltics4UA tikslas – didinti Baltijos šalių universitetų socialinę atsakomybę vykdant pilietinio įsitraukimo veiklas, skirtas Ukrainos humanitarinei krizei Baltijos šalyse spręsti.

Skatinti Baltijos šalių universitetų gebėjimų ugdymo ir įsitraukimo mechanizmus humanitarines krizių metu.

Projektas Baltics4UA skatina Baltijos šalių universitetus vykdyti veiklas Ukrainos gyventojų labui, pasitelkiant keturšalės sistemos veikėjus (mokslą, politiką, pramonę ir visuomenę). Projekto metu bus organizuojamos įvairios piliečių įtraukimo akcijos (pvz., piliečių mokslas, haktyvizmas, kūrėjų judėjimas ir meniniai renginiai), suburiančios akademinius darbuotojus, studentus, piliečius, vietos bendruomenes ir regioninius bei nacionalinius suinteresuotuosius partnerius Baltijos šalyse, siekiant stiprinti tarpinstitucinį žinių perdavimą ir gebėjimus Ukrainos humanitarinės krizės sąlygomis.

Sukurti skaidrius ir tvarius sprendimus kaip mokymo programos tobulinimo
priemonę.

Projekte Baltics4UA siekiama ne tik kurti įtraukiąsias aukštojo mokslo sistemas, bet ir inovatyvią bei tvarią mokymosi ir mokymo praktiką, kuri ugdytų darbuotojų ir studentų kompetencijas veiksmingai reaguoti į visuomenės ir humanitarines krizes. Baltics4UA partneriai į aukštųjų mokyklų krizėse praktiką įtrauks dalyvavimą siekiant socialinių tikslų humanitarinės krizės Ukrainoje metu.