Skip to content

Baltics4UA projektist

Alates Venemaa agressiooni algusest Ukrainale on paljud Ukraina kodanikud sunnitud oma kodudest lahkuma, et otsida varjupaika turvalisematest paikades. ÜRO andmetel on sellest ajast alates oma kodudest lahkunud miljonid inimesed. Alates 2022. aasta veebruarist on Balti riigid muutunud ukrainlaste jaoks turvaliseks varjupaigaks. See karm reaalsus on motiveerinud Baltics4UA projekti partnereid abivajavate ukrainlaste hüvanguks sotsiaalsetes aktsioonides.

Kiiresti on vaja kõrgkoolide töötajaid täiendada ja tugevdada Baltimaade kõrgkoolide suutlikkust kriisidele reageerimisel. Baltics4UA projekt stimuleerib uuenduslikku hariduspraktikat ja personali täiendamist Baltimaade kõrgkoolides kultuuridevahelise dialoogi, kodanike kaasamise ning ettevõtete ja akadeemiliste ringkondade koostöö kaudu.

Baltics4UA projekt paneb rõhku inimväärikuse, inimõiguste ja solidaarsuse väärtuste integreerimisele Baltikumi ühiskondades.

PROJECT NUMBER- 2022-2-EE01-KA220-HED-000096422

AGREEMENT NUMBER – 2022-KA220HED-05

Baltics4UA üldeesmärk on suurendada Baltimaade ülikoolide sotsiaalset vastutust läbi kodanikuaktiivsuse, et tulla toime Ukraina humanitaarkriisiga Baltikumis.

Edendada Baltimaade ülikoolide suutlikkuse suurendamist ja kaasamise mehhanisme humanitaarkriisides

Baltics4UA projekt paneb Baltikumi ülikoolid tegutsema Ukraina elanikkonna hüvanguks läbi neljakordse spiraali osaliste (teadus, poliitika, tööstus ja ühiskond) pühendumise. Projekti raames korraldatakse mitmesuguseid kodanike kaasamise aktsioone (nt kodanikuteadus, häktivism, tegija liikumine ja kunstilised etteasted), mis toovad kokku akadeemilise personali, üliõpilased, kodanikud, kohalikud kogukonnad ning piirkondlikud ja riiklikud sidusrühmad Balti riikides, et tõhustada institutsioonidevahelist teadmussiiret ja -võimalusi Ukraina humanitaarkriisi ees.

Kavandada läbipaistvad ja jätkusuutlikud tegevused õppekava arendamise
vahendina

Baltics4UA projekti eesmärk ei ole mitte ainult kaasavate kõrgharidussüsteemide ülesehitamine, vaid ka uuenduslikud ja jätkusuutlikud õppimis- ja õpetamistavad, mis suurendavad töötajate ja üliõpilaste pädevusi ühiskonna- ja humanitaarkriisidele tõhusalt reageerimiseks. Baltics4UA partnerid toovad Ukraina humanitaarkriisi sotsiaalsel eesmärgil osalusaktsioonid kõrgkoolide kriisidele reageerimise tavade esiplaanile.