Skip to content

Tartu Ülikooli töötuba 04.04.2023

“Ülikoolipoolne tudengite ja kodanike julgustamine sotsiaalseteks tegevusteks kriiside ajal: Tartu Ülikooli kogemus kriisidele reageerimisel ja Ukraina kogukonna toetamisel Tartus”


Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut korraldas 4. aprillil töötoa, et tekitada ülikooli töötajate ja tudengite vahel arutelu sellest, kuidas on ülikool lähenenud ukrainlaste
kogukonna saabumisele Eestisse nende koduriigis toimuva sõja tõttu. Töötoa eesmärgiks oli tunnustada ülikooli edulugusi ja samas leida valdkondasid, mis vajavad arendamist.


Töötoa osaks oli paneeldiskussioon ekspertidega rahvusvahelise turunduse,
rahvusvahelistumise, intellektuaalomandi ja rakendusuuringute valdkondadest. Eksperdid
arutasid erinevaid tegevusi, mida Tartu Ülikool korraldanud on, et toetada Ukraina tudengeid
ja Ukraina kogukonda. Pärast seda jagati osalejad gruppidesse, kus neil paluti avaldada
arvamust erinevatel teemadel, mis on seotud Tartu Ülikooli tegevustega Ukraina kogukonna
toetamisel Tartus.


Üritusel oli märkimisväärne mõju, sest see aitas välja selgitada olulised punktid, mida
järgnevate projektide puhul käsitletakse. Erinevate ekspertiiside ja taustadega inimeste
kaasamine tõi kaasa mitmekesised arutelud ning terviklikuma mõistmise sellest, mis
väljakutsed Tartu Ukraina kogukonnas esinevad.
Töötoa jooksul toimunud arutelude tulemused ja peamised tähelepankud koondatakse
avatud juurdepääsuga väljaandesse, et tagada üritusel jagatud info ja arusaamade
laiahaardeline levik.