Skip to content

Aruanded

Baltics4UA projekti sissejuhatus esitlusena

Baltimaade kõrgkoolide algatuste kogumik, et kaasata kodanikke ukrainlaste sotsiaalsetesse tegevustesse

Maastikuanalüüs: näiteid Balti ülikoolide korraldatud kodanike kaasamise algatustest Ukraina jaoks

Kodanike kaasamise kui kriisidele reageerimise kavandamise, rakendamise ja hindamise metoodika Baltimaade kõrgkoolides

Akadeemiline ringkond kui sotsiaalse vastutuse neljakordse spiraali juurutamise katalüsaator Baltikumis

Eeskirja lühikirjeldus: Kõrgharidus humanitaarkriisides: vastupidavus, sotsiaalne kaasatus, innovatsioon

Ettevõtete ja akadeemiliste ringkondade avamised: näidete kogumine akadeemilise vastupanuvõime edendamiseks kriisidele reageerimisel

Kriisidevaheline reageerimisvõime ja ülikoolide roll

Avatud juurdepääsuga õppematerjalid akadeemilistele töötajatele

Riigitasandi aruanded

Podcastid

Neljast videost koosnev sari Baltimaade kõrgkoolide iseloomustustega