Skip to content

Seminar ukraina noorte kaasamisest noorsootöösse

5. juunil 2023. a toimub Tallinna Ülikoolis Ukraina õpilaste hariduslike võimaluste kaardistamise seminar. Esimese kursuse noorsootöö rakenduskõrghariduse õppe tudengid koostasid mitteformaalõppe keskkondade ja meetodite aine raames kolm iseseisvat praktilist tööd etteantud kuuest valikust. Iga ülesande üks osa sisaldas ukraina noorte kaasamise kirjeldust. 

Seminari alguses tutvustavad 2023. aastal noorsootöö õpingud lõpetavad tudengid Kristi Lepp ja Anna Gudim ühiselt läbi viidud mini-uuringut Ukraina noorte võimalustest hariduses ja vaba aja tegevustes Rae valla näitel. Sellele järgneb arutelu väikestes gruppides, kus kaardistatakse ukraina noorte kaasamise kogemused kuut liiki praktilise töö näitel: kaasatuse RESPECT analüüs noortegrupis, Ukraina põgenikele suunatud tegevuse analüüs, noorsootöötaja portfoolio, vabatahtlik tegevus noorsootöös, noorteühingu kvaliteedi hindamine, noorte osaluskogu analüüs.

Seminari viib läbi mitteformaalõppe keskkondade ja meetodi aine juhendaja noorsootöö nooremlektor Lianne Teder.

Seminar leiab aset Erasmus+ toetatud projekti Baltic4UA ning õppaine “Mitteformaalõppe keskkonnad ja meetodid” raames.